Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Masku pohtii Luukan myyntiä Esperi Carelle

Esperi Care Oy on kiinnostunut Luukan palvelukeskuksen ostamisesta.
Esperi Care Oy on kiinnostunut Luukan palvelukeskuksen ostamisesta.
13.2.2018 klo 09:10
Päivitetty: 15.2.2018 klo 09:32

Vesa Penttilä Esperi Care Oy tai sen yhteistyökumppani on halukas ostamaan Maskun kunnalta Luukan palvelukeskuksen ja toimimaan kiinteistössä asumis- ja hoivapalveluiden tuottajana. Kunnanhallitus ei vielä ottanut kantaa ostotarjoukseen. Kunta pyytää perusturvakuntayhtymä Akselilta lausuntoja toimintojen ulkoistamisesta.

Hallituksessa Hannu Mykrä (sd.) ehdotti, ettei toiminnan ulkoistamiseen ja kiinteistön myyntiin ole aihetta eikä Akselilta ole tarvetta pyytää lausuntoa. Mykrää kannattivat Piia Werner-Backholm (sd.), Susanna Lehtiranta (sd.) ja Irma Saloniemi (vihr.).

Äänestys päättyi tasatulokseen 4-4, kun kokoomuksen Jari Runola, Jussi Sandberg ja Susanna Lehtojärvi sekä perussuomalaisten Jyrki Alastalo olivat pohjaesityksen kannalla. Puheenjohtaja Runola ääni ratkaisi päätöksen.

Esperi Care muistuttaa tarjouksessaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, jonka jälkeen maakunta sitoutuu vuokraamaan kuntien omistamat hoivakiinteistöt määräajaksi.

– Tämän jälkeen kiinteistöihin liittyvät vastuut ja riski niiden jäämisestä tyhjilleen ovat kiinteistön omistajalla. Esperi tarjoaa vaihtoehtoa, jossa Maskun kunta saa kertakorvauksen palvelukeskus Luukan kokonaisuudesta. Esperi on valmis yhteistyössä kunnan kanssa turvaamaan ja varmistamaan asumispalveluiden ja työpaikkojen säilymisen Luukassa. Kunta voi kohdentaa kiinteistöstä saadut tulot muuhun toimintaan tai kohteeseen, yhtiön tarjouksessa todetaan.

Ennen mahdollisen kaupan valmistelua Maskussa ja Akselissa on tarkoitus selvittää periaatteellinen kanta siihen, onko toiminnan ulkoistamiseen ja kiinteistön myymiseen valmiutta. Jos neuvottelut Esperi Caren kanssa aloitetaan, lopullinen päätös tehdään vasta sen jälkeen, kun tarjoukset kiinteistöstä ja toimintojen siirtämisestä on saatu.