Sivuston kokoversioon
  • Torstai 19.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Kirjasto kysyy asiakkaiden mielipiteitä

9.4.2018 klo 12:00

Miltei jokaisella suomalaisella on kokemuksia kirjaston käytöstä. Kirjastoissa tehdään nykyisin paljon muutakin kuin lainoja.

Koko Suomessa kysytään asiakkaiden mielipiteitä omasta kirjastostaan. Kyselyyn voi osallistua verkossa www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey tai kirjastossa voi pistäytyä täyttämässä paperilomakkeen.

Kirjastojen käyttäjäkysely on kirjastokohtainen, joten jokainen vastaaja pääsee arvioimaan omaa tuttua kirjastoaan. Vastauksia käytetään kirjastopalvelujen kehittämiseen sekä valtakunnalliseen arviointiin kirjastopalvelujen tasapuolisesta toteutumisesta. Kyselyn toteuttajat ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirasto ja yleiset kirjastot. Käytännön toteutuksesta vastaa Taloustutkimus Oy.

Kyselyn tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti syyskuussa. Kunnat saavat halutessaan käyttöönsä myös kuntakohtaiset vastaukset.