Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Vehmaa pyrkii sopimaan puukauppakiistan

11.4.2018 klo 14:10

Harri Suomalainen
Vehmaan kunta on hakenut vahingonkorvausta kolmelta metsäyhtiöltä, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso Oyj ja UPM Kymmene Oyj, koskien kiellettyä valtakunnallista hintayhteistyötä ja hintatietojen vaihtoa raakapuun hankinnassa.

Markkinaoikeus on katsonut lainvoimaisessa ratkaisussa, että yhtiö syyllistyivät hintakartelliin ja keskinäisen kilpailun rajoittamiseen. Vehmaan kunta on vuosina 1997–2004 myynyt kyseisille metsäyhtiöille puuta yhteensä yli 218 000 eurolla. Kunta haki yhtiöiltä vahingonkorvausta ja perusteettoman edun palautusta

Vahingonkorvausta haki kaikkiaan 32 kuntaa. Helsingin käräjäoikeus katsoi, että yhtiöt eivät ole syyllistyneet kartellitoimintaan, jolloin kunnat tuomittiin maksamaan mittavat oikeudenkäyntikulut. Kunta päätti valittaa käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen.

Valituksesta huolimatta kunta esitti oikeudenkäynnin sopimista siten, että kunta peruuttaa valituksensa ja vastaajayhtiöt luopuvat käräjäoikeudessa maksettavaksi tuomituista oikeudenkäyntikulukorvauksista.

Vastaajayhtiöistä Stora Enso ja Metsäliitto eivät ole valmiita sopuratkaisuun, UPM on valmis sopimaan asian ja luopumaan korvauksista. Vehmaa hyväksyi UPM-Kymmene OYj:n kanssa solmittavan sovintosopimuksen.

Sää