Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Uusikaupunki käynnistää yt-neuvottelut

14.8.2013 klo 17:15

Harri Suomalainen
Uudenkaupungin kaupunki jatkaa koko henkilöstöä koskevia yt-neuvotteluja. Tavoitteena on kahden viikon lomautukset, joiden tuoma säästö koko henkilöstö mukaan lukien olisi noin 1 miljoona euroa.

– Laaditulla säästöohjelmalla olemme pystyneet 1 miljoonan euron kuluvähennyksiin, mutta se ei riitä. Talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi 5,8 miljoonaa euroa, mutta tämänhetkisten arvioiden mukaan se tulee kasvamaan 7-8 miljoonaa euroon, kertoo kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Alijäämän kasvu johtuu erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon menojen ennakoimattomasta kasvusta. Lisäksi tulokertymä on jäänyt alle odotusten. Verotuloja arvioidaan kertyvän 350 000 euroa alle budjetoidun, ja valtionosuudet alittuvat yli 400 000 euroa ennakoidusta.

Kaupungin lastensuojelun ja huostaanoton menot ovat 4 miljoonaa euroa. Jos sille sektorille saataisiin muutosta, olisi sillä merkittävä vaikutus talouteen, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maija Junkola-Lehtonen.

– Kesäkuun tilaston mukaan asukasluku on noussut 15 henkilöllä, ja muitakin positiivisia signaaleja on olemassa. Talouslukuihin ne eivät kuitenkaan vielä heijastu.

Uudenkaupungin henkilöstömenot liikelaitoksineen ovat noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Parin viikon sisällä loppuun vietävissä yt-neuvotteluissa lähdetään siitä, että kahden viikon lomautus koskee kaikkia henkilöstöryhmiä.

Käytännössä tämä tuskin tulee toteutumaan. Sosiaalipuolella on ympärivuorokautista työtä tekevää henkilökuntaa, jonka kohdalla lomautuksen järjestäminen on vaikeaa.

Opettajien lomautuksia on toteutettu muualla Varsinais-Suomessa, mutta niistä on nostettu oikeusprosessi. Lisäksi kaupunki on saanut yli 100 000 euroa tukea opetusryhmien pienentämiseen, ja jos lomautuksia koulupuolelle tulee, saattaa tämä tuki mennä takaisin maksuun.

Missä laajuudessa lomautukset toteutetaan, siitä kaupunginhallitus päättää 2.9. Atso Vainion mukaan kaupunki esitti henkilöstöjärjestöille myös muita vaihtoehtoja säästöjen saamiseksi.

– Järjestöt eivät olleet valmiita näistä ehdotuksista neuvottelemaan, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäivät lomautukset ja irtisanomiset. Tavoitteena olevalla 50 henkilötyövuoden vähennyksellä on 1,5-2 miljoonan euron kustannusvaikutukset. Se ei tarkoita 50 henkilön irtisanomista, vaan sitä vastaavien säästöjen aikaan saamista.

Yt-neuvottelujen aikana tarkastellaan myös kaupungin kulurakennetta ja ostopalveluja. Jokaista työntekijää kannustetaan etsimään 1000 euron suuruinen säästökohde. Jos tämä toteutuisi, merkitsisi se lähes miljoonan euron säästökertymää.

– Tarkemmassa lomautussuunnitelmassa tullaan huomioimaan se, että todellista kokonaissäästöä syntyy. Myös samaan aikaan ajoittuvat sairaanhoitopiirin lomautukset tulee huomioida, kun lomautusten laajuutta tarkastellaan, sanoo Atso Vainio.

Sää