Sivuston kokoversioon
  • Torstai 19.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

U:gin valtuusto palautti hallinto-organisaatioehdotuksen

16.4.2018 klo 19:00
Päivitetty: 16.4.2018 klo 19:27

Teija Uitto

Uudenkaupungin valtuusto ei hyväksynyt maanantai-iltana kaupunginjohtajan esitystä hallinto-organisaation muuttamiseksi. Mika Sjöblom (kesk.) ehdotti asian palauttamista. Hän perusteli palautusta seuraavasti:

Esitys:

1.Koska uuden organisaation valmistelu ei ole edennyt 
hallintosäännön edellyttämällä tavalla, ja asetettu aikataulu on mahdoton toteuttaa uudistuksien vaatimien muutosten laajuuden ja kaupunginvaltuuston päätösten nähtävilläoloajan huomioon ottaen, kaupunginvaltuusto palauttaa Uudenkaupungin kaupungin uuden palveluorganisaation uudelleen valmisteltavaksi. 


2.Uudelleen valmistelussa on huomioitava Hallintosäännön muutostarpeet, organisaation elimellinen kytkös talousarvioon sekä hallintosäännön mukainen lautakuntien lausunto-oikeus organisaatiota muutettaessa. 


3.Lisäksi valtuusto edellyyttää organisaatiouudistukseen liitettyjen virkojen perustamisten ja virkasiirron ottamista uuteen harkintaan uudelleenvalmistelun yhteydessä.

 

Matti Ankelo (pro uki) vastusti palautusta ja muistutti, että edellisen organisaatiomuutoksen yhteydessä edettiin samoin, eikä se ollut hallintosäännön vastaista. Ankelo peräänkuulutti kunnalliseen päätöksentekoon logiikkaa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Wala (pro uki) oli toivonut käsittelyn avauspuheenvuorossa, että hallinto-organisaation muutos hyväksyttäisiin yksimielisesti. Wala korosti, että organisaatio on kaupunginjohtajan työväline, eikä hänen mielestään luottamusmiesten pitäisi sotkeentua kaupungin päivittäiseen johtamiseen.

Walan toivomus yksimielisestä päätöksestä ei toteutunut, vaan asiasta äänestettiin.

Äänin 22–21 Sjöblomin palautusehdotus voitti.