Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Työvoimapalvelujen lakiesityksessä epävarmuustekijöitä

19.3.2018 klo 16:55

Maakuntahallitus on ottanut kantaa julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen väliaikaista järjestämistä koskevaan lakiesitykseen. Maakuntahallituksen mielestä lakiesityksessä on paljon epävarmuustekijöitä.

Kannanotto on vastaus työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntöön hallituksen lakiesityksestä. Lakiesityksen tavoitteena on lisätä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen asiakaslähtöisyyttä. Työ- ja elinkeinoviranomaisten ohella myös palveluntuottajat voisivat muun muassa haastatella työnhakijoita, arvioida työnhakijan palvelutarpeen sekä laatia työllistymissuunnitelman yhdessä työnhakijan kanssa.

Lakimuutos mahdollistaisi myös työvoima- ja yrityspalveluihin liittyvien kokeiluhankkeiden käynnistämisen jo ennen varsinaisen maakuntauudistuksen voimaantuloa 1.1.2020.

Sää