Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

TE-toimisto ei tarjoa aktiivipäiviä

11.4.2018 klo 11:30

Teija Uitto

Ensimmäinen aktiivimalliin liittyvä 65 maksupäivän tarkastelujakso on päättynyt. Kelan mukaan tähän mennessä 50,7 prosenttia työnhakijoista on täyttänyt aktiivisuusehdon. Luvussa on mukana myös ne henkilöt, joilta ei ole edellytetty aktiivisuutta.

Myös Vakan alueella noin puolet työttömyysturvaa saavista on täyttänyt aktiivisuusehdon.

– Aktiivimallin perimmäinen tavoite on, että työttömät työnhakijat työllistyisivät avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena ei ole pelkkä työttömyysturvan tason säilyttäminen osallistumalla TE-toimiston tarjoamiin palveluihin, johtaja Kjell Henrichson Varsinais-Suomen TE-palveluista sanoo.

– Epätarkoituksenmukaisiin palveluihin hakijoita ei ohjata pelkästään siksi, että aktiivisuusehto tulisi täytettyä tarkastelujakson aikana.

TE-palvelujen tavoitteena ei siis ole saada asiakkaille viittä aktiivipäivää kasaan, vaan tukea asiakasta hänen työllistymistavoitteessaan.

Henrichsonin mukaan tähän tavoitteeseen peilaten palveluja on riittävästi. Varsinais-Suomen TE-toimistolla on ollut vuonna 2017 ja alkuvuonna 2018 enemmän palveluja tarjolla asiakkaille kuin monena muuna vuotena.

– TE-toimistolla on myös tarjolla palveluja, joissa osallistujien lukumäärää ei ole etukäteen rajoitettu. Esimerkiksi rekrytointikokeilu tai työkokeilu soveltuu useimmille työnhakijoille ja kokeiluihin on mahdollisuus päästä työnhakijalla, joka itse hankkii kokeilupaikan, Henrichson toteaa.

Varsinais-Suomessa työvoiman kysyntä on vilkastunut. Viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana avautui 27 prosenttia enemmän uusia avoimia työpaikkoja kuin vuotta aiemmin. Helmikuun aikana työpaikkoja oli Varsinais-Suomessa avoinna 11 673.

Työllisyyskatsauksen mukaan helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa oli 22 500 työtöntä työnhakijaa. Asiakkaita Varsinais-Suomen TE-toimistoissa on noin 30 000, joista TE-toimiston palveluissa oli helmikuun lopussa 10 720 asiakasta.

Esimerkiksi auto- ja meriteollisuuden tehostetun työnvälityksen pilottihankkeeseen on tammi-maaliskuussa ohjattu noin 1 100 työhakijaa.

Miten käy niiden työttömien, joiden työttömyysturva nyt leikkaantuu?

– Kun työnhakija seuraavan tarkastelujakson aikana on ollut riittävän aktiivinen, palautuu työttömyysturvan määrä entiselleen.

Entä riittääkö palveluja seuraavalla seurantajaksolle varmasti kaikille työnhakijoille?

– Hankittavat palvelut mitoitetaan vuosittain asiakkaiden palvelutarpeen mukaan kuten ennenkin.

– Työnhakuvalmennusta ollaan hankkimassa lisää ja hankinnassa otetaan aktiivimalli huomioon siten, että hankitaan myös uudentyyppistä valmennusta. Hankintaprosessi on kuitenkin pitkäkestoinen.

– Huomattava on, että osalla työnhakijoista työllistyminen on vaikeaa siitä huolimatta, että monenlaisia palveluja on tarjolla.

Sää