Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Taivassalon Inkerantaan kaavailtu luontopolkua

Orikvuoren alue sijaitsee kesäisin avoinna olevan Inkerannan latokahvion lounaispuolella (edessä).
Orikvuoren alue sijaitsee kesäisin avoinna olevan Inkerannan latokahvion lounaispuolella (edessä).
11.4.2018 klo 15:30

Harri Suomalainen
Taivassalon kunta on teettänyt Turun ammattikorkeakoulussa selvityksen mahdollisuudesta rakentaa luontopolku Inkerannan Orikvuoren alueelle Turuntien varteen. Kesäistä latokahvilaa vastapäätä sijaitseva alue on pääosin Metsähallituksen hallinnoimaa valtion omistamaa Natura 2000 -aluetta.

Orikvuoren Natura alue muodostuu kahdesta erillisestä Isolahden rannalla olevasta alueesta. Luontopolkua suunnitellaan lähempänä Turuntietä olevalle noin 9–10 hehtaarin alueelle.Alue on peltojen ympäröimää, ja kalliomäellä kasvaa satoja eri-ikäisiä tammia.

Mäen etelärinteellä on kuivahko tammirinne, joka rajautuu katajikkoiseen kalliomännikköön. Luontopolkualueen itäosassa on tuoreempaa ja rehevämpää tammi-koivu-haapametsää. Kaakkoiskulmassa kasvaa tiheä haavikko.

Toteutusselvityksen ovat laatineet Markku Viitanen ja Pekka Pylsy, jotka vertailivat kolmea eri vaihtoehtoa, joiden kustannukset vaihtelevat välillä 16 700–34 900 euroa. halvimmassa vaihtoehdossa alueen pysäköintipaikka perutetaan luontopolun pohjoispuolelle Turuntien varteen.

Polun kokonaispituus olisi 2,2 kilometriä. Kulkuyhteys kulkisi pääosin nykyistä polkua pitkin, jota polkua jouduttaisiin parantamaan ja raivaamaan. Luontopolulle vievän kivituhkaraitin pituus olisi 120 metriä.

Myös toisessa vaihtoehdossa pysäköinti järjestettäisiin pellolle Turuntien varteen. Kulku järjestettäisiin Vuortentielle rakennettavan liittymän kautta. Kulkuyhteys luontopolulle olisi suunnilleen sama kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa. Kivituhkaraitin pituus olisi 280 metriä ja luontopolun kokonaispituus 2,5 kilometriä.

Kolmannessa ja kalleimmassa vaihtoehdossa paikoitusalue perustettaisiin alueen itäreunaan laidunalueelle tai nykyisen laidunalueen itäpuolelle.Tämä vaihtoehto edellyttää Vuortentien perusparannusta kasvavan liikenteen vuoksi.

Tässä vaihtoehdossa joudutaan laidunalueen aitaa siirtämään, mikä ei onnistu ennen vuokra-ajan päättymistä vuonna 2020. Luontopolun pituus olisi 2,0 kilometriä.

Luontopolku pyrittäisiin rakentamaan luonnonmukaisesti siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa alueen nykyiselle luonnolle. Reitti pysäköintialueelta luontopolulle kulkisi kaikissa vaihtoehdoissa kivituhkaraittia pitkin.

Toteutusselvityksessä katsotaan, että mahdollinen luontopolku olisi yleishyödyllinen investointihanke, johon voisi saada Leader-rahoitusta. Rahoitusosuus olisi 75 prosenttia, jos kustannukset olisivat alle 20 000 euroa. Jos kustannukset ylittäisivät 20 000 euroa olisi avustus enintään 50 prosenttia.

Vastaavia luontopolkuja on rahoitettu Leader-tuella muun muassa Liedon Vanhalinnaan, Paimionjoelle ja Ruskon keskusta-alueelle. Luonnonsuojelualueiden hallinnosta ja hoidosta vastaa Metsähallituksen luontopalveluyksikkö, jossa Orikvuoren luontopolkuun suhtaudutaan varauksella, kertoo erikoissuunnittelija Mikael Nordström.

– Mitään lopullista on vaikea sanoa, koska en ole toteutusselvitykseen tutustunut. Sen olemme jo aikaisemmin tuoneet esiin, että alue on hyvin pieni. Ongelmaksi tulee polun mitoitus, kun iso osa alueesta on laidun käytössä. Ongelmallinen on myös autopaikoituksen järjestäminen sekä kulku alueelle.

Nordström pitää kuitenkin hyvänä asiana sitä, että luontopolku asiaa on Taivassalossa mietitty ja suunniteltu. Luontopolun perustamiseen vaaditaan joka tapauksessa Metsähallituksen lupa.

– Kyllä me varauksella hankkeeseen olemme suhtautuneet, mutta kannattaa muistaa, että Orikvuoressa voi jo nyt retkeillä jokamiehen oikeuden puitteissa.

Sää