Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Nousiainen selvitteli tuntitolkulla vesiasioita

17.3.2018 klo 09:00

Vesa Penttilä
Nousiaisten kunnanhallituksen kokous venyi pari viikkoa sitten viiden tunnin palaveriksi. Sotkuisesta kokouksesta kertoo se, että lukuisten esteellisyyksien vuoksi pöytäkirjan valmistumiseen vierähti puolitoista viikkoa.

Kun useat jääviydet oli todettu äänestysten jälkeen, hallitus päätti, että esityslistalle lisätään hallintokantelu.

Hallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Nousiaisten Vesi Oy:n yhtiökokouksiin kunnanjohtaja Jaana Karrimaan, jonka valintaa esitti Pasi Tasanen (kesk.) ja kannatti Virpi Järäinen (kesk.). Kokousta johtanut varapuheenjohtaja Petteri Paananen (kok.) esitti asian siirtämistä, kunnes vesiyhtiön tilinpäätös olisi valmis. Paanasta ei kannatettu, mutta hän jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Hallitus totesi, ettei Päivi Rantasen (sd.) helmikuun lopulla tekemä valtuustoaloite vesiepidemian ottamisesta omaksi pykäläkseen valtuuston esityslistalle anna aihetta jatkotoimiin, koska valtuuston kokous on päättynyt.

Hallitus merkitsi tiedokseen kunnanjohtajan selvityksen mahdollisen hätärahoituksen hakemiseksi vesikriisin hoitamiseen. Päivi Rantanen jätti asiasta valtuustoaloitteen helmikuussa.

Hallitus merkitsi tiedokseen Päivi Rantasen ja Lauri Iivanaisen (ps.) helmikuisen valtuustoaloitteen, jossa vaadittiin lisäselvityksiä vesivahingosta. Kunta on pyytänyt esitettyihin kysymyksiin vastauksia Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuollolta tarvittaessa yhteistyössä Nousiaisten Vesi Oy:n hallituksen kanssa.

Kokouksessa hyväksyttiin äänin 5–3 ehdotus, jonka mukaan kunnan organisaation ulkopuolinen konsultti tekee selvitystyön kunnanjohtajan tai kunnanhallituksen luottamuksen arvioinnista vesiepidemian aikana.

Hallitus päätti äänin 7–2 käyttää otto-oikeuttaan teknisessä lautakunnassa helmikuun puolivälissä tehtyyn päätökseen sillä edellytyksellä, että lautakunta korjaa pöytäkirjan kokouksen kulun mukaisesti ja korjaa virheet pöytäkirjan kokousvirkailijoiden valinnassa.

Sää