Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Mynämäen kouluverkko lautakuntaan tiistaina

12.4.2018 klo 15:25

Sari Honkasalo
Mynämäen kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee Mynämäen kouluverkon uudistamista ensi viikon tiistain kokouksessaan.

Lautakunta saa eteensä kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämiehen esityksen, jonka mukaan Huolin koulu korjataan nykyisenkaltaisena, Ihalaisten koulun ja ryhmäperhepäivähoidon toiminta lopetetaan kuluvan kevätlukukauden päättyessä ja Tarvaisissa jatkavat kivikoulussa luokat 1–4 sekä ryhmäperhepäivähoito, ja luokat 5–6 siirretään joko Laurin tai Karjalan kouluun.

Se, mitä lautakunta tiistaina päättää, lähtee seuraavaksi kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Viimeisen sanan asiassa sanoo kunnanvaltuusto toukokuussa.

Esityksen mukaan Ihalaisten oppilaat siirtyisivät elokuussa 2018 Laurin yhtenäiskouluun, joka määritettäisiin nyt alkavien Ihalaisten perusopetusoppilaiden lähikouluksi. Ihalaisissa ryhmäperhepäivähoidossa olevat lapset siirtyisivät joko perhepäivähoitajalle tai muihin varhaiskasvatusyksiköihin.

Ihalaisten noin 20 oppilasta mahtuvat Laurin kouluun ilman erityisjärjestelyjä. Oppilaat mahtuisivat myös Karjalan kouluun, mutta huoltajille tehdyn kyselyn mukaan kukaan ei kannattanut sitä vaihtoehtoa.

Huolin koulu korjattaisiin seuraavan lukuvuoden aikana ulkoseiniltään nykyisenkaltaisena, ja koulu toimisi korjausten ajan väistötiloissa. Koulukuljetuksissa noudatettaisiin kunnan yleisiä ohjeita. Koulussa on ensi lukuvuonna 34 oppilasta.

Kasvatus- ja sivistysjohtaja toteaa esityksensä perusteluissa, että mikäli Huolin koulua ei korjattaisi, oppilaat tulisi opetuksen ja ryhmäkokojen näkökulmasta hajasijoittaa eri kouluihin lasten asuinpaikasta riippuen.

Tarvaisten puukoulua ei korjattaisi ja kivikoulussa jatkaisivat luokat 1–4 sekä ryhmäperhepäivähoito. Luokkien 5–6 oppilaat siirtyisivät joko Laurin kouluun tai Karjalan kouluun niin, että oppilailla ja heidän huoltajillaan on 2. toukokuuta asti harkinta-aika lähikoulun määrittämiseksi ja mahdollisuus halutessaan käydä tutustumassa molempiin kouluihin. Koulukyyti Tarvaisista kulkee molempiin kouluihin.

Kasvatus- ja sivistysjohtaja esittää lautakunnalle myös, että se linjaisi samalla, että niihin kouluihin, joihin nyt päätetään investoida, voidaan jatkossa osoittaa oppilaita muualta.

Laurin koulun osalta kasvatus- ja sivistysjohtaja esittää, että koulun välttämättömien muutostöiden suunnittelu ja toteutus aloitetaan pikaisesti, jotta kunnan suurin koulu on houkutteleva ja oppimisympäristönä moderni kaikille koulun oppilaille.

Esityslistan valmistelutekstissä kasvatus- ja sivistysjohtaja toteaa kuntalaispalautteesta yleisesti, että sekä lähikoulut että toisaalta yhtenäiskoulu ovat vahvuuksia, ja kouluverkkoa pitää uudistaa kestävästi.

– Koulun tulee olla sen kokoinen, että opetussuunnitelman, oppilashuollon ja erityisen tuen toteuttaminen normien mukaisesti on mahdollista. Koulujen on toivottu profiloituvan aiempaa enemmän ja tämän päätöksen jälkeen opetustoimella on mahdollisuus keskittyä eri koulujen sisältöjen kehittämiseen, kasvatus- ja sivistysjohtaja kirjoittaa.

Kunnan nettisivulla on lautakunnan kokouksen esityslistan yhteydessä esillä luettavissa liitteinä runsaasti päätöksenteon taustamateriaalia, muun muassa kuntalaisten lähettämät kannanotot sekä kasvatus- ja sivistysjohtajan vastauksia niissä esille tulleisiin kysymyksiin.

Sää