Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Jukka Luotonen jatkaa puheenjohtajana

14.11.2017 klo 15:10

Eläkeliiton Vehmaan yhdistys piti syyskokouksensa 8.11. Säästöpankin kerhohuoneella Vinkkilässä. Kokouksessa puhetta johti Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Juhani Tynjälä Marttilasta.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018. Toiminnan runko on kuukausittain pidettävät kokoontumiset ja uutena toimintana alkavat Äijäkerho ja Askartelukerho. Retkiä tehdään edelleen sekä risteilyitä Tukholmaan ja Tallinnaan että lähiseudun teattereihin. Kesäretkeä suunnitellaan yhdessä Nousiaisten yhdistyksen kanssa.

Kokouksessa valittiin myös yhdistyksen hallitus. Uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Salme Nurmi ja Heimo Vähämiko, hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Jukka Luotonen.

Kokouksessa hyväksyttiin myös Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin laatima kannanotto Kunta houkuttelevaksi myös ikäihmisille eläkeläisten kunnallisista palveluista hyväksyttiin.

Siinä tuodaan esiin huoli siitä, miten miten kunnat huomioivat jatkuvasti kasvavan ikääntyvien kuntalaisten ryhmän. Palvelut häviävät pienistä keskuksista, matkat pitenevät ja ikäihmiset jäävät yksin koteihinsa. Tuntuu, että kunta on siirtämässä vastuuta ikäihmisten hoivasta kolmannelle sektorille antamatta mitään vastineeksi. 

Ennen kaikkea kuntien tulee kuulla ikääntyneitä asukkaitaan ja heitä edustavia vanhusneuvostoja kaikessa ikääntyneitä koskevassa päätöksenteossa, todetaan lausunnossa.