Sivuston kokoversioon
  • Torstai 19.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Crusell-viikolle ja Kilpi-viikolle avustuksia

17.4.2018 klo 09:05

Jenni Kylänpää

Taiteen edistämiskeskus on jakanut avustuksia 124:lle taide- ja kulttuurifestivaalille. Taike jakoi festivaaliavustuksia nyt ensimmäistä kertaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö siirsi osan taide- ja kulttuurifestivaalien määrärahasta Taiken päätettäväksi.

Vakan alueelta avustuksia myönnettiin Uudenkaupungin Crusell-seuralle Crusell-viikon järjestämiseen 50 000 euroa ja Kustavin kirjallisuusyhdistykselle 10 000 euroa Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon järjestämiseen.

Valtakunnallisesti eniten avustuksia saivat musiikkifestivaalit, yhteensä yli 1,1 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Crusell-viikko oli yksi suurimpien avustuksien saajista. Kaikkiaan Varsinais-Suomeen jaettiin festivaaliavustuksia noin 200 000 eurolla.

Taike arvioi festivaalien ohjelmiston taiteellista laatua ja merkitystä kunkin taiteenalan edistämisen kannalta. Lisäksi arvioitiin ammattimaisuutta, alueellista vaikuttavuutta, kulttuurista moninaisuutta sekä sitä miten hyvin festivaali saavuttaa yleisönsä.

Avustusten yhtenä tavoitteena on lisätä taiteen ja kulttuurin alueellista saavutettavuutta. Avustukset maksetaan Veikkauksen tuotosta.