Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Tekijänoikeuksiin liittyvä lainsäädäntö on remontin tarpeessa

Maastamme ei löydy liikaa sellaisia kirjailijoita, artisteja tai kuvataiteilijoita joiden taskuista pursuaa suuret setelit. Valtaosa luovan alan duunareista paiskii kovasti hommia, mutta tästä huolimatta raha on tiukassa. Itsensä elättäminen tärkeällä työllä kotimaisen kulttuurin eteen on tällä hetkellä haastavaa. Mielestäni kulttuuri on niin arvokas asia, että valtion on edistettävä alan toimijoiden asemaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tietysti tulee toimia olemassa olevien resurssien puitteissa. Erilaisten tukien jakamiselle valtion kirstu asettaa rajansa, mutta verotuksen keinoin luovaa alaa voitaisiin muokata taloudellisesti kannattavammaksi urasuuntaukseksi.

Tekijänoikeuksiin liittyvä lainsäädäntö vaikuttaa uuden suomalaisen taiteen, musiikin ja muun kulttuurin syntyyn, koska se määrittää osaltaan luovilla aloilla työskentelevien toimintaympäristöä. Verotuksella on usein hyvinkin suorat vaikutukset taiteenharjoittajan tilipussiin. Joskus on pienestä kiinni kannattaako jatkaa vai lyödä pillit tai pensselit pussiin. Verotusta kehittämällä voidaan vaikuttaa olennaisesti luovien alojen työntekijöiden toimeentuloon ja tätä kautta edistää heidän mahdollisuuksiaan tuoda oma panoksensa kotimaisen kulttuurin kenttään. Myös toimialan taloudellinen potentiaali tulisi hyödyntää nykyistä paremmin. Tässä luovalla alalla työskentelevät henkilöt ovat tekeleineen keskiössä.

Laadin lakialoitteen koskien luovan alan toimijoiden verotuksen uudistamista. Tekijänoikeuskorvausten nykyinen verokohtelu Suomessa muodostaa kasvavan kilpailukykyongelman, kun tekijän toiminnastaan saama tulo katsotaan yleisimmin palkkatuloksi, vaikka toimintaa harjoitettaisiin elinkeinotoimintaan rinnastettavissa olosuhteissa. Lakialoitteeni tavoitteena on mahdollistaa malli, jossa tekijä luovuttaisi tekijänoikeutensa tekijänoikeusjärjestönsä hallinnoitavaksi nykyisen käytännön mukaisesti. Tekijä voisi kuitenkin ohjata määräysvallassaan olevan yhtiön elinkeinotuloksi tekijänoikeusjärjestöltä saamansa henkilökohtaiset korvaukset. Luovutus, jonka kohteena on oikeus vastaanottaa tekijänoikeusjärjestöltä tekijälle kuuluvat korvaustilitykset, säädettäisiin veroneutraaliksi tietyin edellytyksin. Tämä uudistus lisäisi luovan työn kannustavuutta ja loisi paremmat edellytykset luovan alan kasvulle ja kehitykselle.

Ritva Elomaa
kansanedustaja (ps.)