Sivuston kokoversioon
  • Sunnuntai 22.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Operatiivinen johtaminen kuuluu kaupunginjohtajalle

Kaupunginjohtaja Atso Vainio on tehnyt kaupungin hallinnollisen organisaation. Se on hänen johtamisvälineensä ja puhtaasti operatiivinen asia. Kaavio on syntynyt pitkän ja perusteellisen harkinnan tuloksena. Linjaukset ovat osin rohkeita, mutta välttämättömiä. Syntynyt organisaatiomalli ei vaikuta minkään lautakunnan toimintaan, vaan osoittaa vain kaupunginjohtajan suoranaisten alaisten tehtävät. Lautakuntia kuullaan, kun on sen aika.

Uutta hallintomallissa on Elinkeino- ja kaupunkikehityspalvelut. Vainio haluaa itse johtaa tätä toimintaa, koska sen merkitys kaupungille on strategisesti erittäin tärkeä. Hänen alaisuudessaan toimivat elinkeinojohtaja ja kaupunkisuunnittelusta vastaava arkkitehti. Nämä toiminnot liittyvät saumattomasti yhteen ja vaikuttavat kaupungin elinvoimaan ja kehittymiseen eniten.

Tekninen johtaja on saanut lisää alaisia: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja vesihuolto.

Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio on erotettu omaksi tulosalueekseen opetuspäällikön johtoon ja hyvinvointi - ja vapaa-aikapalvelut omaksi tulosalueeksi hyvinvointipäällikkön johtoon. Hän vastaa liikunnasta, kulttuurista, nuorisosta, kirjastosta ja museosta. Sivistys- ja kulttuuritoimenjohtajan virka on lopetettu. Uusi tehtävä on pedagoginen erikoisasiantuntija. Tämä tehtävä tarvitaan kaupunkimme mittaviin rakennusprojekteihin.

Muilta osin hallinnossa omina tulosalueinaan ovat talous-,hallinto- ja ICT- palvelut sekä henkilöstöpalvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vielä toistaiseksi osa kaupunginorganisaatiota.

Kokoomus ja Kepu ovat piirrelleet omat organisaatiolaatikkonsa. He siirtäisivät henkilöstöasiat talousjohtajan alaisuuteen. Mielestäni, niin kuin myös kaupunginjohtajan esityksessä, henkilöstöasioiden tulee olla itsenäinen yksikkö ja suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Henkilöstöpalvelut vastaavat koko kaupungin henkilökunnan hyvinvoinnista sekä mm. henkilöstöpolitiikasta läpi koko organisaation.

Kaupunkisuunnittelu halutaan teknisen johtajan alaisuuteen. Se on tarpeetonta, koska kaavoitus tulee päätettäväksi jo nyt kaupunginhallitukselle ja muut asiat ( joukkoliikenne, katu- ja liikennesuunnittelu sekä yksityistiet )säilyvät edelleen teknisellä lautakunnalla.

Opetus – ja kasvatuspalveluja johtaa heidän mukaansa sivistyspalvelujohtaja. Kyseistä ”vakanssia” kaupungilla ei edes ole, vaan toimesta vastaa aiemmin mainittu opetuspäällikkö.

Täydellistä harkinnan puutetta esityksessä edustaa elinkeinojohtajan asettaminen oman tehtävänsä lisäksi johtamaan liikuntaa, kulttuuria, nuorisoa, kirjastoa ja museota. Elinkeinojohtajan työ on kaupungille prioriteetti ykkönen nyky tilanteessa. Jarkko Heinosta ei voida asettaa johtamaan ja kehittämään kasvavaa tulevaisuuden hyvinvointialaa. Heinosella ei ole siihen koulutusta eikä myöskään aikaa elinkeinotoiminnan vetämisen lisäksi.

Kaupunkia ei viedä eteenpäin alituisella puuttumisella operatiivisiin asioihin ja jatkuvalla kaupunginjohtajan esitysten vastustamisella. Kyseessä on puhtaasti poliittinen peli!

Heikki Wala
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pro Uusikaupunki

Sää