Sivuston kokoversioon
  • Torstai 19.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Miten kaupungin toiminta on järjestettävä, arvoisa puheenjohtaja?

Merkillinen on se tapa, jolla kaupunginhallituksen puheenjohtaja tekee kuntapolitiikkaa lehtien mielipidepalstoilla (V-SS 23.3.) vaikka syyttää meitä, jotka rohkenevat arvostella hänen kantaansa asiassa, poliittisesta pelistä. Puheenjohtaja Walan kirjoituksessa on kuitenkin väitteitä, joitten kohdalla kannanotto myös osaltamme on tarpeen, vaikka mieluimmin keskustelisimmekin asioista nokakkain, emmekä lehtien palstoilla.

Kirjoituksen alussa kuvataan kaupungin hallinnollista organisaatiota, jollaista ei kaupungissamme hallintosäännön mukaan edes ole. Tässä kohden hallintosääntö tuntee palveluorganisaation ja luottamusmiesorganisaation, joista ensimmäistä muutosesitys koskee.

Hallintosäännön 3§ mukaan palveluorganisaatiossa palvelukeskusten perustamisesta (ja täten siis myös lopettamisesta) päättää valtuusto ja muusta organisaatiosta kaupunginhallitus lautakuntia kuultuaan. Lisäksi samassa pykälässä todetaan kaupungin palveluitten järjestämisestä sen tapahtuvan palvelukeskuksissa.

Edellä mainittuihin määräyksiin perustuen kaupunginhallituksessa 12.3. esitimme asiaa palautettavaksi valmisteluun, koska palvelukeskusten poistaminen kokonaan vaatii mielestämme samaan aikaan hallintosäännön muutoksen, jota ei nyt esitetty, eikä palveluorganisaatiosta ollut lautakuntia kuultu ollenkaan.

Tämän lisäksi mielestämme kaupungin organisaatiossa olisi tärkeää olla selkeä linja siitä, kuka vastaa mistäkin. On jokseenkin erikoinen ajatus, että kaupunginjohtaja on sekä toimialajohtajien esimies että yksi toimialajohtajista. Tällöin hänen johtamansa toimialan (esityksessä elinvoima- ja kaupunkikehityspalvelut) seuraavan portaan johtajat tulevat nostetuiksi ikään kuin toimialajohtajien joukkoon ollessaan suoraan kaupunginjohtajan johdossa, vaikka organisaation mukaan eivät toimialajohtajia olekaan.

Wala näkee, ettei elinkeinojohtaja kykene koulutustaustansa vuoksi johtajamaan vapaa-ajanpalveluita, mutta sen sijaan hän ei näe ongelmaa siinä, että kaupunginjohtaja johtaa kaupunkisuunnittelua. Lisäksi hän tarttuu johtajanimikkeisiin, joita valmistelun pohjaksi esittämämme organisaatiokaavio sisälsi. Esitys on melko halpahintainen, sillä nyt kaupunginhallituksen esityksenä olevassa paperissakin on hyvinvointipäällikkö ja toisaalta muutoksen ohessa perustetaan pedagogisen erityisavustajan virka, joita sellaisiakaan kaupungin organisaatiossa ei tietääksemme ole.

Kaiken kaikkiaan uudistuksen valmistelu on ollut hätäistä, salamyhkäistä ja erilaisten henkilösuhteisiin perustuvien perusteluitten sävyttämää. Toivoisimme todella, että asioista voitaisiin keskustella jo valmisteluvaiheessa, varsinkin kun kyseessä on koko kaupunkiorganisaation työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen vaikuttavat kokonaisuudet.

Raimo Löfstedt
Kaupunginhallituksen jäsen
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus

Mika Sjöblom
Kaupunginhallituksen jäsen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Suomen Keskusta