Sivuston kokoversioon
  • Torstai 19.4.2018
  • Haetaan nimipäiviä

Kela-kuljetukset kesäkuun jälkeen

Kela kilpailutti sairausvakuutuslain perusteella korvattavat kuljetukset vuoden 2018 alussa. Lounais-Suomen Taksiyrittäjät ry on huolissaan matkojen kilpailutuksen palvelukuvauksessa ajoneuvokalustolta vaadittavasta Euro V -päästövaatimuksesta. Vaikka kannatamme varsinkin ammattikäytössä ajoneuvojen pienipäästöisyyttä, huolenaiheemme koskee erityisesti esteettömiä sekä inva-ja paarivarusteisia ajoneuvoja. Pikaisen kyselyn mukaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueella tällaisia, uudet päästövaatimukset täyttäviä esteettömiä sekä inva-ja paariajoneuvoja löytyy vain noin 85 prosenttia ajoneuvokalustosta. 1.7.2018 alkaen nykyisistä ajoneuvoista jää siis noin joka kuudes Kelan korvaamien kuljetusten ulkopuolelle.

Tämä ei ole erityisen iso ongelma suurimmissa kaupungeissa, kuten Turku ja Pori, sillä näissä kaupungeissa esteettömille sekä inva-ja paariautoille riittää muitakin kuin Kelan korvaamia kuljetuksia. Siitä syystä vuotuiset kilometrimäärät kyseisille ajoneuvoille ovat sen verran suuria, että autoilijan on vaihdettava kalustoaan useammin. Haja-asutusalueella tästä saattaa muodostua iso ongelma. Korkean hankintahintansa vuoksi ja pienempien ajokilometrien takia näistä autoista pidetään hyvää huolta ja niitä huolletaan ja korjataan, että ne kestäisivät pidempään. Tästä johtuen kaluston käyttöikä on korkeampi kuin kaupunkialueilla.

Esteettömistä ja inva-ja paariajoneuvoista on tälläkin hetkellä ajoittaista pulaa, vaikka myös Euro IV -päästövaatimukset täyttävät ajoneuvot ovat mukana.

1.7.2018 alkaen päättyvät joukkoliikenneajoneuvojen ns. valtakirjamenettely ja nämä pienoislinja-autot ovat samalla viivalla taksien kanssa. Myös tässä ajoneuvoluokassa kalusto on vanhempaa korkean hankintahintansa vuoksi ja osa näistäkin ajoneuvoista täyttää vain Euro IV -päästövaatimuksen. Jatkossa näissä ajoneuvoissa vaaditaan lisäksi taksamittari, mikäli ne haluavat hoitaa Kelan korvaamia kuljetuksia. Nämä kaksi asiaa yhdessä herättävät kysymyksen, onko joukkoliikenneyrittäjä valmis sijoittamaan uuteen ajoneuvoon sekä taksamittariin tällä hetkellä suuria summia kun tulevaisuus ei ole mitenkään varmaa. Takseissa kaikki vanhat taksamittarit eivät ole päivitettävissä uusien määräysten mukaan ja kaikilta laitevalmistajilta ei edes löydy mittaria, joka soveltuisi tulevaan käyttöön. Heiltä on luvattu, että tarvittaessa tällainen mittari löytyy, mutta nyt ollaan jo huhtikuulla ja heinäkuun alussa mittarien pitäisi olla asennettuna ja toiminnassa; riittääkö aika jos nyt on vasta suunnitteilla mittari joka täyttää vaatimukset.

Taksiautoilijoiden huoli onkin, mistä löytää tarvittava määrä ajoneuvokalustoa heinäkuussa kun niistä nytkin on pulaa eikä heillä ole mahdollisuuksia tehdä kalliita investointeja nykyisessä tilanteessa.

Lounais-Suomen Taksiyrittäjät ry esittääkin, että ellei Euro V -päästövaatimuksesta haluta kokonaan luopua pitäisi niille autoilijoille, joiden ajoneuvokalusto ei tätä vaatimusta tällä hetkellä täytä, sallia heidän jatkaa liikennöintiään olemassa olevalla kalustolla ja vaihtaessaan ajoneuvoa autoilija velvoitettaisiin uudistamaan ajoneuvokalustonsa vaatimuksia vastaavaksi. Tällä tavalla taattaisiin myös sujuva siirtyminen uuteen aikakauteen Kelan korvaamissa kuljetuksissa erityisesti haja-asutusalueilla. Mikäli tämänhetkinen vaatimus toteutetaan, on 1.7.2018 alkaen odotettavissa ajoittain suurtakin esteettömien sekä inva- ja paariajoneuvojen riittämättömyyttä.

Teppo Kataja
puheenjohtaja
Lounais-Suomen Taksiyrittäjät ry